Senin, 21 Mei 2012

UMAR BIN ABDUL AZIZ DAN PETUGAS ZAKAT

UMAR BIN ABDUL AZIZ dikenal sebagai yang adil dan melindungi rakyatnya. Berikut adalah salah satu bagian cerita yang terjadi di era sang khalifah memerintah.
  
Satu hari, datanglah para amil zakat kehadapan Amirul Mukminin Umar Bin Abdul Aziz. Maksud kedatangan mereka. tidak lain untuk melaporkan sejumlah harta yang telah mereka berikan kepada orang yang berhak menerimanya.  
   
Kedatangan para amil zakat ini ternyata juga disertai begitu banyaknya harta yang masih tersisa bersama mereka melihat hal itu Amirul Mukminin kemudian langsung bertanya, “Kenapa tidak kalian bagikan kepada para fakir miskin?”. Salah seorang dari mereka menjawab pertanyaan sang khalifah, “Tidak ada lagi orang miskin di negeri Islam wahai Amirul Mukminin”.  
   
Mendengar jawaban ini, sang khalifah tidak berpuas diri. “Kalau begitu, belilah dengan harta itu makanan dan perlengkapan untuk para tentara kita” seru Umar.
  
“Tentara-tentara Islam sedang menjelajahi dunia wahai khalifah, dan mereka Insya Allah